PRESENTACIÓN DO ESTUDO

O estudo sobre asistencia xurídica é unha actividade incluída dentro do Plan galego de estatística (actividade 2.5.4), segundo a Lei 16/2006, do 27 de decembro, do plan galego de estatísticas 2007-2011.

Esta información estatística foi incluída no Programa anual 2007, e tamén no 2008, como operación estatística en reestructuración. A reestructuración está orientada a ampliar o contido da información publicada ao abeiro do plan estatístico anterior (2002-2006) ata acadar os obxectivos previstos no Proxecto técnico básico da operación estatística.

A través desta web presentamos os datos estatísticos correspondentes ás últimas anualidades.